lørdag 31. desember 2011

2012 - et nytt år med rom for alt

Alt har sin tid

Alt har sin faste tid,
alt som skjer under himmelen, har sin tid:
en tid til å fødes, en til å dø,
en tid til å plante, en til å rykke opp;
en tid til å drepe, en til å lege,
en tid til å rive, en til å bygge;
en tid til å gråte, en til å le,
en tid til å sørge, en til å danse;
en tid til å kaste steiner, en til å samle dem,
en tid til å ta i favn, en til å la det være;
en tid til å lete, en til å miste,
en tid til å gjemme, en til å kaste;
en tid til å rive sund, en til å bøte,
en tid til å tie, en til å tale;
en tid til å elske, en til å hate,
en tid til krig, en til fred.

Forkynneren, kap. 3, 1–8

torsdag 22. desember 2011

Heim til jul

Alle trillekoffertane skal heim til jul. Dei humpar over brusteinane, dei skrik seg gjennom gatene. Heim, heim.

All denne lengtinga etter å kome heim. Eg skal heim. Heim. Heim til jul.

Hjula trillar fortare, får ein mjukare lyd.

Heim er dit kofferten din tek deg. Der nokon tek i mot han som ein gamal venn.God jul!